Roppov is een deelwerking van

LET OP!!!

Deze website verdwijnt binnenkort, ga naar 

www.oudersparticipatie-jeugdhulp.be

 

Hoe komt dat?
De werking van Roppov is sedert 1 januari opgenomen in Oudersparticipatie Jeugdhulp Vlaanderen vzw.
ook deze in Antwerpen, Vlaams Brabant en Limburg horen daarbij. Samen hebben we een nieuwe website: www.oudersparticipatie-jeugdhulp.be

 

Roppov staat voor: Regionaal OverlegPlatform Participatie Oost-Vlaanderen. De werking richt zich naar ouders van jongeren die begeleid worden in de Bijzondere Jeugdbijstand en naar professionelen in de Bijzondere Jeugdbijstand Oost-Vlaanderen.

Wat kan Roppov betekenen voor ouders?

Roppov wil de inbreng van ouders een plaats geven binnen de Bijzondere Jeugdbijstand in Vlaanderen.
Dit doen we door het standpunt van ouders met ervaring in de Bijzondere Jeugdbijstand te bevragen.
Dit standpunt leggen we voor in overleg met professionelen en beleid.

Wat kan Roppov betekenen voor professionelen?

Daarnaast wil Roppov informatie verspreiden en uitwisseling stimuleren in functie van participatief werken met ouders.

Concreet biedt Roppov:

- een forum aan ouders om hun kijk op de hulpverlening in de Bijzondere Jeugdbijstand te verwoorden;
- een netwerk in functie van de wederzijdse communicatie tussen ouders, diensten en beleid;
- uitwisseling over ouderparticipatie in de Bijzondere Jeugdbijstand.

Met de steun van:

 

 

 

Logo ontworpen door een ouder,
gekozen door de oudergroep Gent (2002)

- de hoekige rode driehoek staat voor hoe de ouders de communicatie met het beleid ervaren
- het groene @ dat de driehoek doorkruist, staat voor de hoop dat een betere dialoog het hoekige kan doorbreken